Strefa studenta

Wirtualny dziekanat:

 

 

Komunikaty organizacyjne:

Organizacja Roku  Akademickiego  2017/2018

1. Terminy sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy  17.02.2018 – 1.03.2018

2. Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej – semestr zimowy- 2.03.2018-09.03.2018

3. Ostateczny termin złożenie uzupełnianych indeksów i kart egzaminacyjnych w celu zaliczenia semestru zimowego - 10.03.2018r

4. Rozpoczęcie semestru letniego  2.03.2018r.

5. Terminy sesji egzaminacyjnej – semestr letni – 23.06.2018-30.06.2018r.

6. Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej – semestr letni  1.09.2018-8.09.2018

7. Ostateczny termin złożenie uzupełnianych indeksów i kart egzaminacyjnych w celu zaliczenia semestru letniego  11.09.2018r

8. Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

 

1)      6-7.10.2017

2)      20-21.10.2017

3)      3-4.11.2017

4)      17-18.11.2017

5)      1-2.12.2017

6)      15-16.12.2017

7)      19-20.01.2018

8)      2-3.02.2018

9)      16-17.02.2018

10)    23-24.02.2018

 

              9. Terminy zjazdów w semestrze letnim:

1) 9-10.03.2018

2) 16-17.03.2018

3)  6-7.04.2018

4) 20-21.04.2018

5) 11-12.05.2018

6) 18-19.05.2018

7) 1-2.06.2018

8) 15-16.06.2018

9) 22-23.06.2018

 

Ogłoszenia:

Wzory podań:

 

Regulamin pomocy materialnej:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
   

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.pdf) (.doc)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (.pdf)
 • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf)
   

Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

 

Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  (.doc)

 

Dokumenty związane z zapomogami:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)

 

Komunikaty dotyczące opłat:


Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej:

 

Regulaminy:

 

Dokumenty Uczelni: