Strefa studenta

Wirtualny dziekanat:

 

 

 

Komunikaty organizacyjne:

Organizacja Roku  Akademickiego  2018/2019

1. Terminy sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy  22.02.2019 – 1.03.2018

2. Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej – semestr zimowy- 2.03.2019-08.03.2019

3. Ostateczny termin złożenie uzupełnianych indeksów i kart egzaminacyjnych w celu zaliczenia semestru zimowego - 08.03.2019

4. Rozpoczęcie semestru letniego

5. Terminy sesji egzaminacyjnej – semestr letni – 

6. Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej – semestr letni  

7. Ostateczny termin złożenie uzupełnianych indeksów i kart egzaminacyjnych w celu zaliczenia semestru letniego 

8. Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

 

1)      12-13.10.2018

2)      26-27.10.2018

3)      9-10.11.2018

4)      16-17.11.2018

5)      30.11.- 01.12.2018

6)      14-15.12.2018

7)      11-12.01.2019

8)      25-26.01.2019

9)      8-9.02.2019

10)    22-23.02.2019

 

              9. Terminy zjazdów w semestrze letnim:

1) 1-2.03.2019

2) 15-16.03.2019

3)  29-30.03.2019

4) 12-13.04.20019

5) 26-27.04.2019

6) 10-11.05.2019

7) 24-25.05.2019

8) 7-8.06.2019

9) 14-15.06.2019

10) 28-29.06.2019

 

Ogłoszenia:

Wzory podań:

 

Regulamin pomocy materialnej:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
   

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.pdf) (.doc)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (.pdf)
 • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf)
   

Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

 

Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  (.doc)

 

Dokumenty związane z zapomogami:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)

 

Komunikaty dotyczące opłat:


Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej:

 

Regulaminy:

 

Dokumenty Uczelni: