Strefa studenta

 

Komunikaty organizacyjne:

 

 

Organizacja Roku  Akademickiego  2019/2020

SZKOŁY WYŻSZEJ IM. BOGDANA JAŃSKIEGO W WARSZAWIE - FILIA  W KRAKOWIE

 

SEMESTR ZIMOWY trwa od 01.10.2019 do 28.02.2020

 

1. Terminy sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy: 14 - 21.02.2020

2. Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej – semestr zimowy: 22 - 28.02.2020

3. Ostateczny termin złożenie uzupełnianych indeksów i kart egzaminacyjnych w celu zaliczenia semestru zimowego: 28.02.2020

 

SEMESTR LETNI trwa od 29.02.2020 do 30.09.2020

 

4. Rozpoczęcie semestru letniego: 29.02.2020

5. Terminy sesji egzaminacyjnej – semestr letni – 19 - 26.06.2020

6. Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej – semestr letni: 05 - 12.09.2020

7. Ostateczny termin złożenie uzupełnianych indeksów i kart egzaminacyjnych w celu zaliczenia semestru letniego: 29.09.2020

 

8. Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

(UWAGA: TERMINY DWÓCH PIERWSZYCH ZJAZDÓW ZOSTAŁY ZMIENIONE. TERMINY ZJAZDÓW PODANE PONIŻEJ SĄ AKTUALNE)

1)   11-12.10.2019 

2)   25-26.10.2019

3)    08-09.11.2019

4)    22-23.11.2019

5)    06-07.12.2019

6)    13-14.12.2019

7)     10-11.01.2020

8)     24-25.01.2020

9)     07-08.02.2020 

10)    21-22.02.2020

wakacje zimowe - 23.12.2019 - 02.01.2020

 

              9.  Terminy zjazdów w semestrze letnim: 

 

1) 20 - 21.03.2020

2) 27 - 28.03.2020

3) 03 - 04.04.2020

4) 17 - 18.04.2020

5) 08 - 09.05.2020

6) 15 - 16.05.2020

7) 29 - 30.05.2020

8) 05 - 06.06.2020

9) 19 - 20.06.2020

10) 26 - 27.06.2020

wakacje letnie I: 14-18.04.2020

wakacje letnie II: 27.06  - 04.09.2020, 13 - 30.09.2020

( Okres od 14 do 30 wrzesnia 2020 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności zwiazanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczeciem roku akademickiego 2020/2021)

 

WAŻNE DATY:

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY - Sł.b. Bogdana Jańskiego - 26 marca, 02 lipca

 

26 rocznica utworzenia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego - 01.10.2019

 

Zajęcia dydaktyczne w zjazdach - bloki godzinowe:

piatek: 16:00-17:30; 17:35-19:05; 19:10-20:40

sobota: 8:00-9:30; 9:35-11:05; 11:10-12:40; 13:10-14:40; 14:45-16:15; 16:20-17:50; 17:55-19:25

 

Ogłoszenia:

Wzory podań:

 

Regulamin pomocy materialnej:

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
   

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.pdf) (.doc)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (.pdf)
 • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf)
   

Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

 

Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  (.doc)

 

Dokumenty związane z zapomogami:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)

 

Komunikaty dotyczące opłat:


Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej:

 

Regulaminy:

 

Dokumenty Uczelni: