Rekrutacja

 

 

 

Zapraszamy na studia na podyplomowe

 

 

 

MBA

 

Zarządzanie Oświatą

 

Zarządzanie ochroną środowiska

 

Zarządzanie BHP

 

Kadry i płace w zarządzaniu 

 

Księgowość 

 

Edukacja i rehabilitacja osób ze Spektrum Autyzmu i ZA

 

 

 


Nasze atuty:

- Jesteśmy jedyną Uczelnią gdzie NIEDZIELE SĄ WOLNE;

- WYKWALIFIKOWANA kadra naukowo-dydaktyczna,

- EUROPEJSKI  POZIOM nauczania potwierdzony pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

- PRAKTYCZNA oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy;

- Program stypendialny dla najlepszych i najbardziej potrzebujących;

- Przyjazna atmosfera;

- Indywidualne podejście do studenta;

- Praktyczna nauka języków obcych;

- Możliwości rozwoju naukowego poprzez organizowane konferencje naukowe, seminaria oraz sympozja;

- Możliwość publikacji tekstów naukowych w dwumiesięczniku "Zarządzanie i Edukacja";

- Pomoc absolwentom w poszukiwaniu pracy i praktyk zawodowych.