Akademickie Centrum Coachingu

Akademickie Centrum Coachingu (ACC) zostało powołane do życia w celu prowadzenia wszechstronnej i szeroko rozumianej działalności badającej oraz promującej wykorzystanie metody coachingu, rozpowszechnianie oraz krzewienie tzw. coachingowej kultury organizacyjnej  w edukacji  i  w biznesie. Coaching uważany jest przez teoretyków i praktyków za jedną z najskuteczniejszych metod w rozwoju i zarządzaniu. Aktualnie jest coraz bardziej doceniany przez szerokie kręgi menadżerów na świecie; innymi słowy jest on rozumiany jako narzędzie skutecznie wspomagające rozwój organizacji, jak również rozwój potencjału kapitału ludzkiego.

 

Podejście coachingowe w zarządzaniu czy też edukacji pomaga w dość krótkim czasie skutecznie podwyższyć kompetencje oraz przyczynia się  do jak najlepszego wykorzystania  posiadanych umiejętności, zdolności, a także do ciągłego odkrywania  potencjału i  mocnych stron, przy jednoczesnym niwelowaniu tych słabych. W związku z tym, że popularność coachingu wzrasta z roku na rok, a więc rośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy fachowców zajmujących się tą dziedziną, misją Akademickiego Centrum Coachingu jest również koordynacja i kontrola efektów kształcenia pokolenia przyszłych coachów w toku studiów podyplomowych – Międzynarodowe Studia Coachingu. Centrum sprawuje pieczę nad realizacją celów studiów podyplomowych, a więc profesjonalnym przygotowaniem uczestników do wykonywania zawodu coacha,  zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o wartości oraz poprzez wdrażanie profesjonalnych narzędzi.