Zasady rekrutacji

Wstęp wolny po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat

 

I.  Dokumenty

 

Studia I stopnia:
 
  • 3 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm) oraz wersję elektroniczną - format *.jpg, rozmiar do 1MB, rozdzielczość 300 dpi nazwą zdjęcia musi być nr PESEL kandydata
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis ze szkoły średniej
  • Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (kwestionariusz wniosek)
 
Studia podyplomowe:
 
  • 3 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Oryginał odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • Suplement do dyplomu ukończonej uczelni
  • Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (kwestionariusz wniosek