Obrony prac dyplomowych Studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

 

W dniu 6 maja br. na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie odbyły się obrony prac dyplomowych Studentów studiów podyplomowych z Kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Komisji przewodniczył Dziekan Wydziału dr Mirosław Cholewiński. Promotorem prac była dr Anna Skoczek, recenzentem dr Małgorzata Stępa.
Obrony zaszczycił swoją obecnością Kanclerz Uczelni mgr inż. Marian Czajczyk.