Harmonogram zjazdów 2022/23

 

Zarządzenie nr 3/02/2023
Rektora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
z dnia  9 lutego 2023 r.
w sprawie wyznaczenia terminu obron


prac dyplomowych oraz powołania Komisji Egzaminacyjnych
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zarządzam, co następuje:

    1. Obrony prac dyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, na kierunku Zarządzanie - studia I stopnia - odbędą się w dniu
9 marca 2023 r., w  godz. 15.00 -16.00

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:
Przewodniczący: Dr Mirosław Cholewiński
    Promotor:  Dr Joanna Lisek
Recenzent: Dr Krzysztof Kocurek

    2. Obrony prac dyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, na kierunku Zarządzanie - studia II stopnia, grupa A, odbędą się        w dniu 9 marca 2023 r., w  godz. 16.00 -19.00

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:
Przewodniczący: Dr Mirosław Cholewiński
    Promotor:  Dr Joanna Lisek
Recenzent: Dr Krzysztof Kocurek

    3. Obrony prac dyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, na kierunku Zarządzanie - studia II stopnia, grupa B, odbędą się        w dniu 14 marca 2023 r., w  godz. 16.00 -19.00

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:
Przewodniczący: Dr Mirosław Cholewiński
    Promotor:  Dr Joanna Lisek
Recenzent: Dr Andrzej Smoleń

    4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Stypendia 2023

Od 1 stycznia 2023 r. wzrasta próg dochodu do stypendium socjalnego dla studentów

Od dnia 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Podwyższenie progu dochodu będzie możliwe na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego.

Decyzję o podwyższeniu progu dochodu podejmuje rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. Stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, w tym składania przez studentów wniosków, pozostają w kompetencji uczelni.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów określa regulamin przyznawania świadczeń ustalony przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.

WNIOSKI STYPENDIALNE NA SEMESTR LETNI należy składać do 20 marca (termin ostateczny)

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23
 

SEMESTR ZIMOWY

 1. 14-15.10.2022

 2. 21-22.10.2022 (tylko pedagogika)

 3. 28-29.10.2022

 4. 04-05.11.2022

 5. 18-19.11.2022

 6. 25-26.11.2022

 7. 09-10.12.2022

 8. 16-17.12.2022

 9. 13-14.01.2023

 10. 20-21.01.2023 (pedagogika + I sem. Lic. Zarządzania)

 11. 27-28.01.2023

 12. 10-11.02.2023

 13. 17-18.02.2023


 

20-24.02.2023 (EGZAMINACYJNA SESJA ZIMOWA)

25-28.02.2023 (EGZAMINACYJNA SESJA POPRAWKOWA)

SEMESTR LETNI

 1. 03-04.03.2023

 2. 10-11.03.2023 (tylko pedagogika)

 3. 17-18.03.2023

 4. 31.03.- 01.04.2023

 5. 14-15.04.2023

 6. 21-22.04.2023

 7. 28-29.04.2023

 8. 12-13.05.2023

 9. 19-20.05.2023

 10. 26-27.05.2023 (tylko pedagogika)

 11. 02-03.06.2023

 12. 16-17.06.2023

 13. 23-24.06.2023


 

26-30.06.2023 (EGZAMINACYJNA SESJA LETNIA)

15-29.09.2023 (EGZAMINACYJNA SESJA POPRAWKOWA)


 Zajęcia dydaktyczne w zjazdach - bloki godzinowe:


Piątek 16.00 - 17.30; 17.35- 19.05; 19.10-20.40


Sobota 8.00-9.30; 9.35-11.05; 11.10-12.40;

Przerwa 30 min.

13.10-14.40; 14.45-16.15; 16.20-17.50; 17.55-19.25

 

 

 

https://pbs.pl/eurostudent

 

Dyżur konsultacyjny (Eduportal) mgr Justyna Bućkowska

23.03.2022- 16.30-18.00
06.04.2022 - 16.30-18.00
11.05.2022 - 16.30-18.00
08.06.2022 - 16.30-18.00

 

 

Dyżur konsultacyjny (Eduportal) dr Joanna Lisek

Dzień dobry,
dyżury w semestrze letnim:
31.03.2022 r. - 16.30-18.00
21.04.2022 r. - 16.30-18.00
19.05.2022 r. - 16.30-18.00
16.06.2022 r. - 16.30-18.00

Pozdrawiam
Joanna Lisek

 

Dyżur konsultacyjny dr Andrzej Smoleń

Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim 2021/2022 będę dostępny on-line dla studentów na dyżurach konsultacyjnych w każde pierwsze czwartki miesiąca w godzinach 19.00 - 20.00. Terminy dyżurów: 3.03; 7.04; 5.05; 2.06; 7.07; 4.08; 1.09.

Z poważaniem
Andrzej Smoleń

 

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na bardzo duży wzrost liczby nowych zakażeń wirusem SARS-COV-2 od dnia 26 stycznia 2022 r. działy administracyjne uczelni pracują w trybie zdalnym. Dyżury będą pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. W przypadku gdy osobista wizyta w uczelni jest niezbędna, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 

Powyższa organizacja pracy obowiązuje do odwołania.

 


Wsparcie finansowe dla studentów_informator MEiN

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/22
SWBJ  WARSZAWA – KRAKÓW  (ZJAZDY)

SEMESTR ZIMOWY

1.      08-09.10.2021

2.      15-16.10.2021

3.      22-23.10.2021

4.      05-06.11.2021

5.      19-20.11.2021

6.      26-27.11.2021

7.      03-04.12.2021*

8.      10-11.12.2021

9.      17-18.12.2021

10.  14-15.01.2022

11.  21-22.01.2022*

12.  11-12.02.2022

13.  18-19.02.2022

 

21-24.02.2022  (EGZAMINACYJNA SESJA ZIMOWA)

25-28.02.2022  (EGZAMINACYJNA SESJA POPRAWKOWA)

SEMESTR LETNI

1.      04-05.03.2022

2.      11-12.03.2022

3.      18-19.03.2022

4.      25-26.03.2022

5.      01-02.04.2022

6.      08-09.04.2022

7.      29-30.04.2022*

8.      13-14.05.2022

9.      20-21.05.2022

10.  27-28.05.2022

11.  03-04.06.2022*

12.  10-11.06.2022

13.  24-25.06.2022

 

27-30.06.2022  (EGZAMINACYJNA SESJA LETNIA)

20-30.09.2022 (EGZAMINACYJNA SESJA POPRAWKOWA)

*  Dotyczy kierunku „ZARZĄDZANIE”  - termin zjazdu uzupełniającego lub dodatkowego