Wiadomości

Piątek 24.11 Godziny Pracy Dziekanatu: 10:00-15:00.


 

28.10 do 01.11 – Dziekanat nieczynny. Zmiana godzin pracy.

Ze względu na czas świąteczny dziekanaty w dniach od 28 października do 1 listopada nie będą czynne.

Od 2 listopada będą już czynne w zwykłych godzinach pracy.

Dodatkowo w Łomży od listopada zmienia się czas pracy dziekanatu

(bez względu na organizację zjazdów):

– w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00

– we wtorek w godz. 10.00 – 18.00

– w środę w godz. 8.00 – 16.00

– w czwartek w godz. 8.00 – 16.00

– w piątek w godz. 10.00 – 18.00

– w sobotę w godz. 8.00 – 12.00

 

 

 

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY

Lp.

PEDAGOGIKA (STUDIA I STOPNIA)

Lp.

ZARZĄDZANIE (STUDIA I STOPNIA + STUDIA II STOPNIA)

 

14.10.2023 Inauguracja

 

14.10.2023 Inauguracja

1.

20-21.10.2023

1.

20-21.10.2023

2.

27-28.10.2023

2.

27-28.10.2023

3.

03-04.11.2023

3.

03-04.11.2023

4.

17-18.11.2023

4.

17-18.11.2023

5.

24-25.11.2023

5.

24-25.11.2023

6.

08-09.12.2023

6.

08-09.12.2023

7.

15-16.12.2023

7.

15-16.12.2023

8.

12-13.01.2024

8.

12-13.01.2024

9.

26-27.01.2024

9.

26-27.01.2024

10.

09-10.02.2024

10.

09-10.02.2024

R.

16-17.02.2024

R.

16-17.02.2024

 

 

Inauguracja roku akademickiego: 13.10.2023 r. godz. 16.00 (Kraków)

Sesja zimowa: 13-20.02.2024

Sesja zimowa poprawkowa: 21-29.02.2024

 

SEMESTR LETNI

Lp.

PEDAGOGIKA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE + STUDIA I STOPNIA)

 

Lp.

ZARZĄDZANIE (STUDIA I STOPNIA + STUDIA II STOPNIA)

1.

08-09.03.2024

1.

08-09.03.2024

2.

15-16.03.2024

2.

15-16.03.2024

3.

22-23.03.2024

3.

22-23.03.2024

4.

12-13.04.2024

4.

12-13.04.2024

5.

19-20.04.2024

5.

19-20.04.2024

6.

26-27.04.2024

6.

26-27.04.2024

7.

10-11.05.2024

7.

10-11.05.2024

8.

24-25.05.2024

8.

24-25.05.2024

9.

07-08.06.2024

9.

07-0.06.2024

10.

14-15.06.2024

10.

14-15.06.2024

R

21-22.06.2024

R2

21-22.06.2024

 

Sesja letnia: 18-29.06.2024

Sesja poprawkowa letnia: 20-28.09.2024

 

Stypendia 2023

Od 1 stycznia 2023 r. wzrasta próg dochodu do stypendium socjalnego dla studentów

Od dnia 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Podwyższenie progu dochodu będzie możliwe na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego.

Decyzję o podwyższeniu progu dochodu podejmuje rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. Stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, w tym składania przez studentów wniosków, pozostają w kompetencji uczelni.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów określa regulamin przyznawania świadczeń ustalony przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.

WNIOSKI STYPENDIALNE NA SEMESTR LETNI należy składać do 20 marca (termin ostateczny)

 


Wsparcie finansowe dla studentów_informator MEiN