W dniu 6 maja br. na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie odbyły się obrony prac dyplomowych Studentów studiów podyplomowych z Kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Komisji przewodniczył Dziekan Wydziału dr Mirosław Cholewiński. Promotorem prac była dr Anna Skoczek, recenzentem dr Małgorzata Stępa.
Obrony zaszczycił swoją obecnością Kanclerz Uczelni mgr inż. Marian Czajczyk.

 


Dr Mirosław Cholewiński przyjmuje interesantów w terminie uzgodnionym telefonicznie.

Numer telefonu: 515-107-107

Wstęp wolny po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat

 

I.  Dokumenty

 

Studia I stopnia:
 
  • 3 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm) oraz wersję elektroniczną - format *.jpg, rozmiar do 1MB, rozdzielczość 300 dpi nazwą zdjęcia musi być nr PESEL kandydata
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis ze szkoły średniej
  • Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (kwestionariusz wniosek)
 
Studia podyplomowe:
 
  • 3 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Oryginał odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • Suplement do dyplomu ukończonej uczelni
  • Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (kwestionariusz wniosek