W dniu 6 maja br. na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie odbyły się obrony prac dyplomowych Studentów studiów podyplomowych z Kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Komisji przewodniczył Dziekan Wydziału dr Mirosław Cholewiński. Promotorem prac była dr Anna Skoczek, recenzentem dr Małgorzata Stępa.
Obrony zaszczycił swoją obecnością Kanclerz Uczelni mgr inż. Marian Czajczyk.

 


Dr Mirosław Cholewiński przyjmuje interesantów w terminie uzgodnionym telefonicznie.

Numer telefonu: 515-107-107