Klub Absolwentów

 

Klub Absolwentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 

 
Absolwenci są wizytówką naszej Uczelni, dlatego z uwagą śledzimy rozwój ich karier. Chcemy, aby nawet po ukończeniu studiów w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego czuli się częścią naszej społeczności akademickiej. Dlatego podejmujemy działania mające na celu aktywizowanie więzi między Absolwentami a Uczelnią. Posiadamy także szeroką ofertę studiów podyplomowych, która umożliwia naszym Absolwentom podnoszenie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji. Nasi obecni i byli studenci zawsze są mile widziani jako uczestnicy  społecznych i kulturalnych inicjatyw Uczelni. 
 
 
W najbliższej przyszłości planujemy organizację spotkań poszczególnych roczników Absolwentów oraz jubileuszowy Zjazd Absolwentów, z nadzieją, że doprowadzi to do wytworzenia się różnorodnych form koleżeńskiej współpracy i nowych kontaktów. 
 
 
Dbając o rozwój zawodowy naszych Absolwentów i prawidłowy przebieg ich karier oferujemy bezpłatne doradztwo zawodowe – w naszych Biurach Karier podpowiemy, jak napisać CV, jak poczynić pierwsze kroki na rynku karier, gdzie i jak szukać pracy, czy też jak założyć własną działalność.
 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy serdecznie do współtworzenia powstającego z inicjatywy byłych Studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Klubu Absolwentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. 
 
 
Zapraszamy wszystkich Absolwentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na strony Biura Karier oraz do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i do czynnego włączenia się w działania Klubu Absolwentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskeigo.
 
Absolwencie! Jeżeli poszukujesz kontaktu z Kolegami ze studiów, kontaktów w środowisku akademickim, pracodawcy lub pracownika, partnerów do działań – zapisz się do Klubu Absolwentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego!
 
 
 
Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytanie? Napisz do nas!
 
 
Stwórz z nami Klub Absolwentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego