Dziedzictwo Bogdana Jańskiego

Spis treści
 • Ks. Marian Piwko CR - Słowo Założyciela
 • Ks. Staniaław Urbański - Sługa Boży Bogdan Jański (1807-1840)
 
I. Bogdan Jański – duchowy odnowiciel Polaków
 • Ks. Stanisław Urbański - Bogdan Jański - człowiek służby na rzecz duchowej odnowy narodu polskiego
 • Ks. Stefan Szary CR - Ewangeliczna wartość miłości w życiu Bogdana Jańskiego
 • Ks. Bronisław Zarański CR - Inspirujący wpływ wybitnych osobistości francuskich na nawrócenie Bogdana Jańskiego
 • Jan Krasicki - Bodan Jański – człowiek „wielkich pragnień”, człowiek Zmartwychwstania
 • Krzysztof Kraszewski - Wybrane aspekty kształcenia i wychowania kontekście poglądów Bogdana Jańskiego
 
II. Twórczo formacyjna rola koncepcji Bogdana Jańskiego
 • Janusz Hochleitner - Twórcze inspiracje artystyczne Bogdana Jańskiego
 • Jerzy Kuzicki - Koncepcja działalności laikatu według Bogdana Jańskiego w kontekście zadań świeckich w Kościele katolickim
 • Ks. Jarosław Grabowski - Misja chrześcijan świeckich w myśli i działalności Bogdana Jańskiego – aktualność i wyzwanie na progu nowego tysiąclecia
 
III. Naród i wartości patriotyczne w poglądach Bogdana Jańskiego
 • Józef Styk - Myśli o ojczyźnie i narodzie w „Dzienniku” Bogdana Jańskiego
 • Katarzyna Świerszcz - Chrześcijański byt narodu w koncepcji Bogdana Jańskiego
 • Adam Wielomski - Koncepcja narodu Bogdana Jańskiego: myśl Boża czy demokratyczna?
 
IV. Myśl Bogdana Jańskiego a wyzwania świata współczesnego
 • Maria Nowicka-Kozioł - Bogdan Jański a wartości humanistyczne
 • Ks. Dariusz Tabor CR - Myślenie o Europie Bogdana Jańskiego
 • Wanda Laszczak - Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego w świetle dylematów współczesnego globalizmu
 • Alina Borowska - Aktualność myśli Bogdana Jańskiego w Społeczeństwie Wiedzy

Wydawnictwo