Integracja a Konkurencyjność Przedsiębiorstw w UE

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1 
Etyka w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Ks. Krzysztof Kietliński - Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu
 • Ks. Sławomir Klementowicz - Przedsiębiorczość w ujęciu Jana Pawła II
 • Jerzy A. Donarski - Zasady etyki podejmowania decyzji wg Jana Pawła II i macierz T. Pietrzkiewicza – Podstawą do badań w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego
 • Katarzyna Świerszcz - Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 
Rozdział 2
Integracja a konkurencyjność
 • Piotr Ważniewski - Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w świetle głównych wskaźników
 • Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak - Zbieżność rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej
 • Myron D. Leseczko, Rusłana M. Rudnicka - Rozwój konkurencyjności i ograniczenia monopolizmu na Ukrainie
 • Anatolij O. Czymerys - Korzystny klimat inwestycyjny jako czynnik konkurencyjności kraju (regionu)
 • Eugeniusz G. Matwijszyn, Sergij M. Romaszko - Rozwój konkurencyjności regionu
 
Rozdział 3
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
 • Ewelina Nojszewska - Wpływ polityki państwa na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Kazimierz Pasternak, Agnieszka Pawłowska - Cele i uwarunkowania wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw działających na rynku Unii Europejskiej i rynku globalnym
 • Małgorzata Stawicka - Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku Unii Europejskiej
 • Elżbieta Małgorzata Jagiełło - Uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Sławomir Bieńkowski, Beata Witkowska - Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań
 • Ewa Duchowska, Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski - Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm specjalizujących się w eksporcie do krajów Unii Europejskiej, w latach 2004-2005
 • Zbigniew Piątek, Barbara Bonisławska - Wpływ realizacji zadań na konkurencyjność polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej
 
Rozdział 4
Wybrane problemy konkurencyjności w układzie branżowym
 • Józef Niemczyk - Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-żywnościowego: uwarunkowania
 • Piotr Łukasiewicz, Krzysztof Karpio, Arkadiusz Orłowski - Zmiany w poziomie konsumpcji żywności w krajach europejskich
 • Jacek J. Nowak - O uwarunkowaniach konkurencyjności żywności ekologicznej
 • Katarzyna Boratyńska - Konkurencyjność przedsiębiorstw piwowarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • Piotr F. Borowski - Sytuacja Banków po wejściu Polski do Unii Europejskiej w aspekcie regulacji prawnych
 • Marcin Janusz - Analiza rynku fonograficznego z uwzględnieniem małych i średnich wytwórni muzycznych na przykładzie Polski
 • Tomasz Kochański - Klaster jako narzędzie w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw

Wydawnictwo