Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Książka pod redakcją naukową: 

  • prof. dr hab. inż. Wiesława Kowalczewskiego kierownika Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania w Warszawie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
  • dr hab.inż. prof. PB Wiesława Matwiejczuka kierownika Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej

wydana w grudniu 2007 roku przez: Difin Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

 

Wydawnictwo