Marketing i logistyka w teorii i praktyce

Spis treści

 

Wstęp  

 

Część I Aspekty logistyczne w zarządzaniu

 

Rozdział 1

Ilona Penc-Pietrzak - Aspekty logiczne w klasycznych strategiach konkurencyjnych

Rozdział 2

Aleksander Gwiazda - Logistyka w świetle zasad zrównoważonego rozwoju

Rozdział 3

Włodzimierz Deluga, Joanna Dyczkowska - Znaczenie logistyki przy wyborze kanału dystrybucji

Rozdział 4

Joanna Dyczkowska - Logistyka dystrybucji na rynku elektronicznym

Rozdział 5

Jan Cetner - Metoda oceny logistycznej dostępności miejsc recepcji turystycznej

Rozdział 6

Maciej Bielecki - Uwarunkowania jakościowe gospodarki magazynowej małych przedsiębiorstw produkcyjnych

 

Część II Teoretyczne aspekty marketingu

 

Rozdział 7

Iwona Escher - Wpływ kierunku marketingowej postawy pracowników organizacji na przebieg procesu jej rynkowej reorientacji

Rozdział 8

Maciej Schulz - Znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu

Rozdział 9

Anna Wasiluk - Marketingowe przesłanki tworzenia klastrów na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych w województwie podlaskim

Rozdział 10

Ryszard Ratajski - Wybrane aspekty marketingowych problemów globalnych

Rozdział 11

Katarzyna Świerszcz - Neuromarketing jako nowe spojrzenie na zachowanie konsumentów

Rozdział 12

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska - Rola badań marketingowych w zarządzaniu działalnością reklamową

Rozdział 13

Justyna Berniak-Woźny - Marketing Zaangażowany Społecznie. Korzyści i zagrożenia z perspektywy biznesu

Rozdział 14

Krzysztof Nowakowski - Więcej czy mniej regulacji rynku mediów

 

Część III - Problemy integracji marketingu i logistyki

 

Rozdział 15

Joanna Petrykowska - Obsługa klienta jako wspólny obszar marketingu i logistyki

Rozdział 16

Szymon Strojny - Logistyczne i marketingowe elementy procesu obsługi klienta

Rozdział 17

Marcin Łuszczyk - Ekologiczne uwarunkowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie

Rozdział 18

Wiesław Urban - Znaczenie procesów usługowych i pomiar ich jakości

Rozdział 19

Stefan Jakowski - Wymagania logistyczne i marketingowe dotyczące opakowań

 

Część IV - Zastosowanie marketingu w praktyce gospodarczej

 

Rozdział 20

Urszula Kłosiewicz-Górecka - Zarządzanie marketingiem w polskich przedsiębiorstwach handlowych w latach 1989-2009

Rozdział 21

Wiesław Matwiejczuk - Pozyskiwanie kontraktów budowlanych

Rozdział 22

Marcin Piotrowski - Marketing w policji

Rozdział 23

Janusz Chełchowski, Brygida Kondracka - Wykorzystanie oceny satysfakcji pacjentów w tworzeniu strategii marketingowej szpitala

Rozdział 24

Jarosław Zalejski - Promocja usług edukacyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego

Rozdział 25

Agnieszka Widawska-Stanisz - Marketingowy aspekt jakości usług branży hotelarskiej

Rozdział 26

Włodzimierz Deluga, Ewa Dłubkowska-Puzio, Malwina Markiewicz, Kamil Puzio - Wykorzystanie marketingu w instytucjach non profit, na przykładzie Muzeum Oręża Polskiego, jako produktu turystycznego miasta Kołobrzeg

Rozdział 27

Mariusz Zalewski - Brand Asset Valuator i segmentacja konsumencka 4Cs jako narzędzia planowania strategii komunikacji marketingowej

 

Wydawnictwo