Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej

1.Wprowadzenie  2.CSR branży elektromaszynowej  w województwie warmińsko – mazurskim w Polsce i Bułgarii - wyniki badań

3.Założenia programowe do modelu upowszechniającego dobre praktyki CSR w przemyśle elektromaszynowym
4.Przykłady dobrych praktyk CSR branży elektromaszynowej w Bułgarii i w Polsce w województwie warmińsko – mazurskim 5.Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w przemyśle  elektromaszynowym 6.Programy upowszechniania dobrych praktyk CSR w przemyśle elektromaszynowym wypracowywane w ramach Projektu Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności.
7.Wartość dodana do projektu
8.Podsumowanie
 

Wydawnictwo