Przedsiębiorczość personalistyczna

Spis treści

 

Wprowadzenie

Wstęp

Rozdział I. Rozwój osoby a kreatywność człowieka

1.1. Ku Prawdzie, Dobru i Skuteczności

1.2. Rozwój osobowy i zdrowie psychiczne

1.3. Od podpiwniczenia ku wyższej kondygnacji

Rozdział II. Przedsiębiorczość  i personalizm

2.1. Czym jest przedsiębiorczość?.

2.2. Przedsiębiorczość w aspekcie wyborów moralnych

2.3. Przedsiębiorczość w chrześcijaństwie

2.3.1. Personalizm w kontekście przedsiębiorczości

2.3.2.Personalistyczna wartość czynu i osoby

2.3.3. Postawy autentyczne

2.3.4. Postawy nieautentyczne

2.3.5. Człowiek wspólnoty i bliźni

2.3.6. Zasady personalistycznego ładu społecznego

Rozdział III

Zasady warunkujące skuteczność działania

3.0. Nawyki  a zasady

3.1. Zasada pierwsza : ”Bądź proaktywny”..

3.2. Zasada druga: „Zaczynaj z wizją końca”

3.3. Zasada  trzecia: „Rób to co najważniejsze”. 

3.3.1. Zrozumieć człowieka

3.3.2. Przywiązywanie wagi do drobnych spraw

3.3.3. Dotrzymywanie zobowiązań.

3.4.4. Jasność oczekiwań

3.3.5. Okazywanie spójności wewnętrznej

3.3.6. Szczere przeproszenie

3.3.7. Prawa miłości i prawa życia

       3.4. Zasada  czwarta: „Myśl w kategoriach: Wygrana –wygrana”

       3.5. Zasada  piąta:  „Staraj się najpierw zrozumieć – potem być rozumianym”.

       3.6. Zasada szósta: „Synergia”

3.7.Zasada siódma: „Zasady wszechstronnej  odnowy”

3.7.1. czynnik endogenny.

3.7.2. czynnik egzogenny

3.7.3. czynnik autogenny

3.7.4. czynnik deogenny.

3.8. Zasada ósma: „Nie bój się być sobą”

3.8.1. Bycie sobą w aspekcie filozoficznym

3.8.2. Bycie sobą w aspekcie psychologicznym

3.8.3.Bycie sobą w aspekcie etycznym

3.8.4.Bycie sobą w aspekcie religijnym

3.9.Zasada  dziewiąta:  „Uwolnij się od destruktywnych schematów poznawczych”

3.10 Zasada  dziesiąta: „Bądź w zgodzie z sobą i z innymi”.

3.10.1. DZIECKO

3.10.2. RODZIC

3.10.3. DOROŁY

3.10.4. Transakcje międzyosobowe..

3.10.4.1. Pierwsza zasada analizy transakcyjnej

3.10.4.2. Druga zasada analizy transakcyjnej

2.10.4.3. Jak działać z pozycji DOROSŁEGO

3.11 Zasada jedenasta: „Rozpoznaj przyczyny i konsekwencje frustracji”.

3.11.1. Próba usunięcia przeszkody

3.11.2. Próba obejścia przeszkody

3.11.3.Substytucja celu

3.11.4.Agresja

3.11.5.Agresja  przemieszczona

3.11.6. Regresja

3.11.7.Rezygnacja

3.11.8.Obwodowe i ośrodkowe symptomy frustracji

3.12. Zasada  dwunasta: „Opanuj relaksacje psychofizyczną”                     

Przykłady przedsiębiorczych osobowości naszych rodaków  

Wprowadzenie

Ignacy Domeyko

Marian Żelazek

Bogdan Jański

Maksymilian Maria Kolbe

Scenariusz do ćwiczeń z Przedsiębiorczości Personalistycznej

Uwagi wstępne

Scenariusz do  pierwszej zasady: „Bądź proaktywny”

Scenariusz do  drugiej zasady:  „Zaczynaj z wizją końca”

Scenariusz do  trzeciej zasady:  „Rób to co najważniejsze”

Scenariusz do  czwartej zasady:  „Myśl w kategoriach: „wygrana-wygrana”

Scenariusz do piątej zasady: „Staraj się najpierw zrozumieć, potem być rozumianym”

Scenariusz do  szóstej zasady: „Synergia”

Scenariusz do siódmej zasady:„Wszechstronna odnowa”

Scenariusz do  ósmej zasady;  „Nie bój się być sobą”

Scenariusz do  dziewiątej zasady: „Uwolnij się od destruktywnych schematów poznawczych”

Scenariusz do  dziesiątej zasady:„Bądź w zgodzie z sobą i z innymi”

Scenariusz do jedenastej zasady:„Naucz się wyjść konstruktywnych wyjść z frustracji”

Scenariusz do dwunastej zasady: „Opanuj relaksację psychofizyczną

Sylabus do zajęć

 

 

Wydawnictwo