Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw tom 1

Tom  I  Ujęcie socjologiczno-społeczne pod redakcją prof dr hab Leszka Korporowicza

Spis treści

 • Alina Szepelska - Edukacja ustawiczna a konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Ewa Adamczyk - Ewaluacja dyplomów szkół wyższych
 • Mikołaj Winiarski - Lokalne środowisko społeczno-wychowawcze w kontekście globalizacji.
 • Krzysztof Piskorski - Zrównoważony rozwój w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Katarzyna Świerszcz - Etos konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Włodzimierz Petryk - Rola jednostki w procesie konkurencyjności w przedsiębiorstwie XXI wieku
 • Anna Wasiluk - Zarządzanie talentami źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Konrad Rokoszewski - Model Partnerstwa Lokalnego a ożywienie gospodarcze w gminach i powiatach
 • Krzysztof Kietliński - Konkurencyjność przedsiębiorstw a moralność
 • Sławomir Klementowicz - Ekonomia wolnego rynku według encykliki Centesimus annus
 • Jerzy Donarski - Wpływ stosowania zasad etycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym 48 zasad etycznych Jana Pawła II
 • Ludmiła Lewaszowa, Józef Zakrzewski - Relacje   między kierownikami i pracownikami a ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Grzegorz Szulczewski - Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle etyki biznesu
 • Elżbieta Jędrych - Kapitał ludzki kluczem do wzrostu konkurencyjności organizacji
 • Nina Niżnik - Komunikacja w biznesie - ważna funkcja w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw na Ukrainie

Wydawnictwo