Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw tom 3

Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty)

Tom III pod redakcją dr Małgorzaty Stawickiej

Spis treści

I. Rozprawy i artykuły

 • Ireneusz Janiuk - Współdziałanie strategiczne a konkurencyjność organizacji na rynku
 • Piotr Borowski - Strategia wzrostu zewnętrznego-strategia M&A jako narzędzie podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Sylwester Gregorczyk - Wpływ strategii zasobowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • Tomasz Kochański - Doskonałość sytemu logistycznego instrumentem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
 • Aleksandra Laskowska-Rutkowska - Zarządzanie łańcuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej
 • Beata Witkowska - Konkurencyjność a systemy oparte na normach jako przejaw zmian jakościowych w otoczeniu organizacji
 • Dorota Jegorow, Joanna Krystynek - Wdrażanie systemu informatycznego zarządzania relacjami z klientem – potrzeba chwili czy wymóg zachowania konkurencyjności?
 • Adam Kupczyk, Piotr F. Borowski - Budowanie relacji przedsiębiorstw z klientem źródłem przewagi konkurencyjnej
 • Wiesław Urban, Dariusz Siemieniako - Definiowanie lojalności klientów jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Wiesław Urban, Dariusz Siemieniako - Dynamika lojalności klientów – przyczyny zmienności i znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Jacek Grzywacz - Opłacalność finansowania leasingiem a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce
 • Monika Burżacka – Majcher - Systemy sieciowe w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków - Arkadiusz Gralak, Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski – Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach konkurencyjności Regionów
 • Małgorzata Stawicka - Metody scenariuszowe jako narzędzie podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw


II. Badania

 • Elżbieta Małgorzata Jagiełło - Uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących w latach 2004-2006. Wyniki badań ankietowych

Wydawnictwo