Uniwersytet wobec współczesnych wyzwań

Książka przedstawia wystąpienia ks. kard. Zenona Grocholewskiego, które ukazują program Kongregacji Edukacji Katolickiej wyrażonej Jego ustami w sprawie uniwersytetów katolickich. Autor prezentuje aktualną wizję Kongregacji jaka jest realizowana obecnie przez Kościół w świecie.


Mocno akcentuje, że uniwersytet katolicki nie może być ograniczony tylko do wydziału teologicznego. Musi być zawsze interdyscyplinarny. Ta interdyscyplinarność jest konieczna, aby kształtować integralnie człowieka zdolnego do promowania prawdziwego postępu, którego oczekuje dzisiejszy świat. Przykładem był średniowieczny uniwersytet, na którym wszystkie dziedziny współdziałały w szukaniu prawdy i dla dobra ludzkości. Uważa, że filozofia, teologia i inne dyscypliny naukowe powinny współpracować ze sobą. Z kolei teologia winna widzieć zagadnienia stawiane przez naukę i dawać na nie odpowiedź. Powinna się interesować tymi zagadnieniami.


Eminencja podkreśla, że uniwersytet europejski od początku charakteryzuje pasja dla prawdy. Zaś tradycja średniowiecza wspaniale odzwierciedla tę pasję. Stąd też, aby tworzyć przyszłość, trzeba patrzeć również na przeszłość. Trzeba umieć wykorzystać tę mądrość przeszłości dla tworzenia przyszłości. Dlatego stwierdza, że ta pasja do prawdy, która charakteryzowała uniwersytet średniowieczny, jest dzisiaj konieczna.


Broni ona także człowieka przed relatywizmem, albowiem współczesny relatywizm stara się przeniknąć każdą ideologię; stara się dominować nad człowiekiem; przekształcić go w niewolnika. Dlatego szukanie prawdy jest obroną wolności człowieka. Jest podstawowym i bardzo ważnym zagadnieniem dla człowieka i dla ludzkości. Stąd też istnieje potrzeba odbudowania szkolnictwa ks. Kardynał widzi w tym zjawisku potrzebę formacji integralnej, uświadamiając nam, że nie chodzi tylko o nabycie wiedzy, lecz o formację człowieka. Można powiedzieć, iż wypowiedzi ks. Kardynała ukazują bardzo aktualne sytuacje współczesnego świata otwartego na wartości chrześcijańskie, a przede wszystkim zwracają uwagę na rolę i miejsce uniwersytetu w procesie globalizacji świata.

Wydawnictwo