Studia I stopnia

 

Cel studiów I stopnia i czas ich trwania

Studia I stopnia (licencjackie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na wyższych studiach II stopnia (magisterskich).

 

Zajęcia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie odbywają się w piątki po południu oraz w soboty. Niedziele zawsze są wolne!

 

 


Kierunki, na których możesz się kształcić na Studiach I stopnia w Jańskim:

 

Pedagogika

www.krakow.janski.edu.pl/oferta/licencjat/pedagogika

 

Zarządzanie

http://www.krakow.janski.edu.pl/oferta/licencjat/zarzadzanie