Zarządzanie

 

Opis kierunku

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia trwałych relacji z kluczowymi klientami.
 
Specjaliści w dziedzinie zarządzania zajmują się kreowaniem wizerunku organizacji, zarządzaniem komunikacją wewnątrz firmy oraz analizowaniem skuteczności i efektywności programów komunikacji marketingowej. Umiejętności, jakie posiada absolwent Zarządzania w Jańskim, umożliwiają mu analizę organizacji procesów wytwarzania, a także obsługi produkcji w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 
Absolwenci posiadający predyspozycje kierownicze odpowiadające współczesnym wymogom zarządzania będą teoretycznie i w poważnym stopniu praktycznie przygotowani do dynamicznego awansu na eksponowane stanowiska w zarządach przedsiębiorstw, organizacjach samorządowych, non-profit, budżetowych, bądź fundacjach.
 
Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i sprawności - ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie. Dzięki warsztatom edukacyjnym, praktykom i nauce poprzez projekty, absolwenci Uczelni bez problemu znajdują zatrudnienie na  konkurencyjnym rynku pracy.
 

Jakość nauczania w Jańskim na kierunku Zarządzanie potwierdzona jest pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej  (Uchwała nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz certyfikatem Wiarygodna Szkoła.

 
Chcesz kształtować politykę i strategię nowoczesnych przedsiębiorstw?
Chciałbyś zarządzać firmą i kierować ludźmi?
Chcesz wiedzieć, jak przygotowywać wielowymiarowe analizy zjawisk ekonomicznych?
 
 

 

Zarządzanie- to kierunek właśnie dla Ciebie!

 

Cel studiów I stopnia i czas ich trwania

Studia I stopnia (licencjackie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na wyższych studiach II stopnia (magisterskich).

Zajęcia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie odbywają się w piątki po południu oraz w soboty.

Niedziele zawsze są wolne!

 

Opłaty

Sam decydujesz ile płacisz za studia! Możesz wybrać dogodny dla Ciebie sytsem opłat: roczny, semestralny lub miesięczny. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się płacić czesne do 15. dnia każdego miesiąca, możesz liczyć na bonifikatę!