Studia podyplomowe

 

 

Cel studiów podyplomowych

Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie.

Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich.

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry.

Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących, jak i pracujących.

 

 

 

zobacz pełną ofertę studiów podyplomowych

(zajęcia odbywają się w Krakowie):

 

http://lomza.janski.edu.pl/52-oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe