Kwalifikacyjne studia pedagogiczne

 

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania danego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą pedagogiczną i psychologiczną. Program studiów przewiduje przygotowanie teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, biologii, metodyki, metod audiowizualnych, kultury języka, emisji głosu, regionalizmu. Przygotowanie praktyczne słuchacz odbywa natomiast w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Program:

 • biologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • dydaktyka ogólna
 • dydaktyka przedmiotowa
 • emisja głosu
 • komunikacja interpersonalna
 • kultura języka
 • metody pracy wychowawczej nauczyciela
 • metodyka procesu uczenia się
 • metodyka wychowania
 • prawne aspekty pracy nauczyciela
 • pedeutologia
 • psychologia
 • seminarium dyplomowe
 • współczesne tendencje w pedagogice

 

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań danej placówki oświatowej. Ponadto absolwent studiów podyplomowych o specjalności nauczycielskiej będzie przygotowany do samodzielnego tworzenia oraz weryfikowania projektów własnych działań,  kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

 

Czas trwania  studiów

Studia są realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 350  godzin zajęć dydaktycznych. Praktyki pedagogiczne realizowane są w wymiarze 150 godzin.Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowej.

 

 

Infolinia rekrutacyjna: + 48 660 484 083  Zadzwoń teraz!

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia).

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
     

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko*
Nieprawidłowe dane

Email*
Nieprawidłowe dane

Pytanie*
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka*
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane