Kreatywne zarządzanie placówką kultury

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym, planujących podniesienie kwalifikacji do nauczania matematyki z elementami informatyki w szkołach średnich: liceach, technikach i szkołach branżowych.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Podstawy i nowe trendy w zarządzaniu instytucjami kultury
 2. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury i prawo pracy
 3. Zarządzanie finansami instytucji kultury, biznesplan i umowy handlowe
 4. Budowanie publiczności w praktyce
 5. Warsztaty pisania projektów unijnych
 6. Zarządzanie i ewaluacja projektów kulturalnych
 7. Nowe formy edukacji kulturalnej
 8. Współpraca finansowa i niefinansowa z biznesem
 9. Kreatywność w kulturze i ochrona własności intelektualnej
 10. Marketing i e-marketnig w kulturze
 11. Budowanie relacji z mediami i warsztaty wystąpień publicznych