Kreatywne zarządzanie placówką kultury

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym, planujących podniesienie kwalifikacji do nauczania matematyki z elementami informatyki w szkołach średnich: liceach, technikach i szkołach branżowych.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Podstawy i nowe trendy w zarządzaniu instytucjami kultury
  2. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury i prawo pracy
  3. Zarządzanie finansami instytucji kultury, biznesplan i umowy handlowe
  4. Budowanie publiczności w praktyce
  5. Warsztaty pisania projektów unijnych
  6. Zarządzanie i ewaluacja projektów kulturalnych
  7. Nowe formy edukacji kulturalnej
  8. Współpraca finansowa i niefinansowa z biznesem
  9. Kreatywność w kulturze i ochrona własności intelektualnej
  10. Marketing i e-marketnig w kulturze
  11. Budowanie relacji z mediami i warsztaty wystąpień publicznych