Nowoczesne metody nauczania matematyki

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym, planujących podniesienie kwalifikacji do nauczania matematyki z elementami informatyki w szkołach średnich: liceach, technikach i szkołach branżowych.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Praca z uczniem zdolnym
 2. Praca z uczniem dysfunkcyjnym
 3. Konstruowanie zadań
 4. Ocenianie holistyczne
 5. Metody aktywizujące
 6. Nauczanie metodą projektu i webquest
 7. Ekonomia na lekcjach matematyki
 8. Metody statystyki w szkole
 9. Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki
 10. Komputer w pracy nauczyciela
 11. Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 12. Historia matematyki na lekcjach matematyki