Studia II stopnia

Cel studiów II stopnia i czas ich trwania 

 

Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego - magistra.

Nauka na studiach II stopnia trwa 4 semestry (w przypadku kierunku Zarządzanie- 3 semestry!) i wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Uzyskanie tytułu magistra pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

 

Jakość nauczania w Jańskim potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej  (Uchwała nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).