Programy partnerskie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jako prężnie rozwijająca się Uczelnia o bogatej histrorii od wielu lat współpracuje ze sprawdzonymi partnerami. Wśród partnerów znajdują się instytucje, organizacje i firmy o charakterze ogólnopolskim oraz lokalnym. Dzięki takim kontaktom wszyscy studenci i pracownicy Uczelni mogą korzystać ze specjalnych rabatów. Do grona takich partnerów należą m.in.:

 

Autoryzowany Dealer Audi "Marszałek" w Częstochowie

 

- 10% rabatu na swoje usługi

 

Porozumienie o współpracy między Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego a Autoryzowanym Dealerem Audi w Częstochowie podpisali: Kanclerz Uczelni ks. Mariana Piwko – Kanclerza oraz Dyrektor Zarządzający Dealera Mariusz Kulczyński.

Autoryzowany Dealer Audi wyraził gotowość współpracy z Uczelnią oraz z Centralnym Biurem Karier w okresie realizacji projektu „Absolwent Jańskiego pilnie poszukiwany na rynku pracy - Kompleksowy rozwój bazy dydaktycznej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”. Obie jednostki będą się wzajemnie promować oraz organizować  konkurs z nagrodami przekazanymi przez Dealera na Facebooku Uczelni. W ten sposób  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego po raz kolejny wychodzi z nowatorską propozycją współpracy z firmami, umożliwiając swoim studentom bezpośredni kontakt z rynkiem pracy.


W ramach porozumienia Dealer zaproponował także specjalną ofertę rabatową dla pracowników naukowych oraz studentów i absolwentów Szkół im. Bogdana Jańskiego w postaci 10% rabatu na poszczególne modele samochodów oferowane przez Dealera na podstawie legitymacji/indeksu oraz książeczki zdrowia/rmuly. Szczegóły na stronie Autoryzowanego Dealera Audi.