Projekty

 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego bierze udział w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadamy bogate doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

Zapraszmy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez naszą uczelnię.