Studium Języków Obcych

 

480 GODZIN JĘZYKA OBCEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH!
 

 

Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego oferuje na studiach stacjonarnych niezwykle  bogatą ofertę 480 godzin zajęć z   języka obcego. Zajęcia realizowane są w wymiarze 80 godzin na sześciu semestrach.


Tak duża liczba godzin pozwala na wyrównanie ewentualnych braków w zakresie wiedzy z języka obcego oraz na uzyskanie kompetencji językowych na poziomie B2 – C1.


Nowatorskie rozwiązania metodyczne oraz programowe pozwalają naszym absolwentom biegle posługiwać się  zarówno językiem ogólnym jak i zawodowym.


Wyspecjalizowana kadra lektorska prowadzi zajęcia ukierunkowane na język środowiska pracy, tak aby każdy student kończąc naszą uczelnię swobodnie operował językiem swojego zawodu.


Naszym celem jest doskonalenie umiejętności studentów w zakresie:

  • posługiwania się słownictwem specjalistycznym zgodnym z materiałem studiów na kierunkach: pedagogika, socjologia, politologia, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka oraz zarządzanie
  • efektywnego prowadzenia negocjacji
  • umiejętności prezentowania materiału szerokiemu gronu odbiorców

 

Powyższe cele zrealizowane są w oparciu o uznane, przedstawione w literaturze metody i techniki nauczania języków obcych oraz ich kreatywne modyfikowanie.


Ponadto kadra lektorska stosuje efektywne narzędzia (np. gry, zabawy, zawody, konkursy) służące mobilizacji studentów do nauki wszystkich umiejętności językowych.
 

 Ty sam wybierasz poziom i tempo nauki odpowiednio

do Twoich możliwości.

 Nasza oferta umożliwia każdemu studentowi wybór najodpowiedniejszego poziomu zaawansowania. Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych grupach. Doskonałe kwalifikacje, komunikatywność oraz cierpliwość naszej kadry dydaktycznej sprawiają, że w corocznych ankietach zarówno lektorzy jak i prowadzone przez nich zajęcia otrzymują od studentów najwyższe noty.

Europejski system kształcenia językowego wdrażany w naszej Uczelni zawiera 6 poziomów biegłości językowej, w ramach których organizowane są zajęcia dla  studentów od poziomu A1 do C2.
(Kliknij i sprawdź jaki jest Twój poziom biegłości językowej.)

Dobór treści programowych jest zgodny  zarówno z poziomem nauczania jak i profilem wydziału.

Nauczanie języków obcych na naszej Uczelni opiera się na nowoczesnych założeniach metodyczno - dydaktycznych. Wybór najlepszych elementów z różnych metod pozwala naszym wykładowcom na elastyczność w doborze środków w zależności od poziomu grupy i jej specyficznych potrzeb. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania sie językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Nauczymy Cię języka związanego z Twoim kierunkiem studiów i specjalnością. Z takimi umiejętnościami bez problemu będziesz poruszał się na międzynarodowym rynku pracy.
 
Oferujemy również studentom posiadającym wiedzę językową na poziomie minimum B1 możliwość odbycia lektoratu w grupach realizujących wyłącznie tematykę zawodową zgodną z kierunkiem studiów.

 


W Jańskim zdobędziesz międzynarodowe certyfikaty językowe.

 

Dla chętnych organizujemy nauczanie języka nastawione na przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Umożliwiamy zdobycie międzynarodowego certyfikatu językowego na terenie naszej Uczelni.