Zarządzanie i Edukacja nr 50

Spis treści ZiE nr 50
 
Rozprawy i artykuły
  • Stanisław Kawula - Rodzina współczesna a wyzwania pedagogiki rodziny
  • Wojciech Sroczyński - Środowisko jako przedmiot badań i studiów naukowych. Dyskurs nad definiowaniem środowiska wychowawczego
  • Mikołaj Winiarski - Lokalne środowisko społeczno-wychowawcze w kontekście globalizacji
  • Józef Placha - Miejsce kategorii środowiska w koncepcji rozwoju Teilharda de Chardin
  • Józef M. Dołęga - Ekofilozofia i sozologia w edukacji XXI wieku
  • Alina Szepelska - Poradnictwo zawodowe dla młodzieży w regionie podlaskim jako sposób kształtowania podaży siły roboczej  odpowiedniej do potrzeb lokalnego środowiska pracy
  • Edyta Wolter - Pedagogiczne implikacje równoważenia rozwoju
  • Włodzimierz Petryk - Wpływ globalizacji na system wartości jednostki
  • Zbigniew Piotrowski - Strukturalizacja kosztów i wydatków w projektach środowiskowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
  • Piotr F. Borowski - Człowiek i otoczenie ekologiczne jako determinanty rozwoju przedsiębiorstw
 
Materiały i studia
Jerzy Donarski - Measuring effects of ethical operations
 
Informacje
 Ludwik Malinowski - Recenzja książki Wojciecha Sroczyńskiego „Pedagogika środowiskowa”
 

Wydawnictwo