Zarządzanie i Edukacja nr 47

Spis treści ZiE nr 47


I. Rozprawy i artykuły
Konkurencyjność i przedsiębiorczość

 • Ewelina Nojszewska - Wpływ polityki państwa na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Małgorzata Stawicka - Konkurencyjność Polskiej gospodarki a inwestycje zagraniczne
 • Piotr Borowski - Wpływ otoczenia prawnego na konkurencyjność sektora bankowego przed i po wejściu Polski  do Unii Europejskiej
 • Tomasz Kochański - Klaster jako narzędzie w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Michał Makowski - Nisza rynkowa jako czynnik determinujący rozwój MŚP
 • Józef Zakrzewski Ludmiła Lewaszowa - Restrukturyzacja strategią poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa

Etyka w biznesie

 • Ks. Sławomir Klementowicz - Przedsiębiorczość w ujęciu Jana Pawła II
 • Katarzyna Świerszcz - Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa

 

II.   Materiały i studia

 • Małgorzata Jagiełło - Uwarunkowania konkurencyjności .... (podsumowanie badań)
 • Beata Witkowska, Sławomir Bieńkowski - Konkurencyjność a integracja europejska (aspekty teoretyczne)

 

III.   Informacje

 • Ks. Stanisław Urbański - Podsumowanie Roku Służby Narodowej

Wydawnictwo