Zarządzanie i Edukacja nr 48

Spis treści ZiE nr 48


I. Rozprawy i artykuły
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Piotr F. Borowski - Zarządzanie zasobami ludzkimi jako element podnoszenia konkurencyjności w przedsiębiorstwach XXI wieku
 • Ludmiła Lewaszowa, Józef Zakrzewski - System ocen pracowniczych
 • Barbara Bonisławska - Zarządzanie  zasobami ludzkimi a  zarządzanie organizacją
 • Małgorzata Stawicka - Instrumenty controllingu strategicznego

Zarządzanie finansami

 • Roland Pac, Małgorzata Stawicka - Systemy  wczesnego ostrzegania w instytucjach finansowych
 • Zbigniew Klimiuk - Rola stopy procentowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym
 • Jacek Kowalczyk - Finanse firmy w krótkim i długim okresie – konflikt czy zgodność ?

Problematyka społeczna

 • Ks. Stanisław Urbański - Wspólnota w ujęciu Bogdana Jańskiego
 • Katarzyna Świerszcz - Teologia narodu według Bogdana Jańskiego

 

II.Materiały i studia

 

 • Elżbieta Jędrych - Zarządzanie pracownikami wiedzy w polskich małych i średnich firmac - na przykładzie pracowników działów handlowych
 • Jerzy Donarski - Wpływ etyczności pracy na konkurencyjność produktywności w warunkach integracji i globalizacji (projekt badawczy)

 

III. Noty o autorach

Wydawnictwo