Zarządzanie i Edukacja nr 49

Spis treści ZiE nr 49


I. Rozprawy i artykuły
CRM w ujęciu klasycznym

  • Franciszek (Frank) Krawiec - Zarządzanie relacjami z odbiorcami w nowej koncepcji marketingu
  • Barbara Bonisławska - Zarządzanie relacjami z klientami we współczesnym marketingu
  • Tomasz Kochański - Sztuczna inteligencja w odkrywaniu wiedzy w systemach klasy CRM
  • Ludmiła Lewaszowa, Józef Zakrzewski  - Techniki informacyjne w budowaniu trwałych relacji z klientami firm handlowych i usługowych
  • Piotr F. Borowski - Zarządzanie relacjami z klientami w sektorze bankowym

CEM w ujęciu behawioralnym

  • Adam Kupczyk, Piotr F. Borowski - Znaczenie relacji z klientem dla rozwoju przedsiębiorstwa
  • Zofia Feliks - Tło działań konsumpcyjnych w aspekcie socjologicznym i współczesne wymiary takich zachowań
  • Krzysztof Nowakowski - Dynamika komunikacji w relacjach z klientami

 

II. Materiały i studia

  • Jerzy Donarski - Wyniki badań Etycznej Konkurencyjność (EK) w obszarze decyzyjnym: misja firmy. Wstęp do planowania działalności proetyczej

 

III. Noty o autorach 

Wydawnictwo