Zarządzanie i Edukacja nr 51

Spis treści ZiE nr 51

 

I. Rozprawy i artykuły
Dziedzictwo i tożsamość przestrzeni miejskiej

 • Wioleta Engler - Ulica stoczniowa w Elblągu – dziedzictwo i walory turystyczne
 • Maria Gawryluk - XVIII-wieczna willa Baumgerta w Elblągu. Wstęp do badań
 • Lech Słodownik - Właściciele i honorowi goście „Pałacyku” do 1945 roku
 • Teresa Wojcinowicz - „Pałacyk” po 1945 roku w kronikach i wspomnieniach
 • Maria Lubocka- Hoffmann - Program prac konserwatorskich „Pałacyku” w Elblągu

Dziedzictwo i tożsamość przestrzeni regionalnej

 •  Dariusz Tabor - W głąb przestrzeni.Z badań nad warstwową strukturą przestrzeni komponowanej regionu Górnego Śląska
 • Janusz Hochleitner - Religijne dziedzictwo wpisane  w krajobraz kulturowy Warmii

Dziedzictwo i tożsamość przedsiębiorstwa

 • Małgorzata Sawicka - Człowiek wobec otoczenia socjo-kulturowego
 • Piotr F.Borowski - Znaczenie niematerialnej wartości przedsiębiorstwa w procesie przejęć i fuzji


II. MATERIAłY I STUDIA

 • Małgorzata Zakrzewska - Dziedzictwo strukturalizmu Joachima Metallmanna podstawą planowania przestrzeni
 • Edyta Wolter - Problematyka równoważenia rozwoju społecznego w polskiej historii edukacyjnej
 • Kondrad Rokoszewski - Rola kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i budowaniu partnerstwa

Wydawnictwo