Zarządzanie i Edukacja nr 52

Spis treści ZiE nr 52

 

Rozprawy i artykuły
I. Innowacyjność

  • Piotr F. Borowski - Innowacyjność polskiej gospodarki
  • Tomasz Kochański - Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
  • Marian Mroziewski - Postulowane zasady zarządzania, jako instrument konkurencyjności i rozwoju kapitału innowacyjnego
  • Konrad Rokoszewski - Partnerstwo jako czynnik kreacji innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Edyta Wolter - Wychowanie do postaw twórczych
  • Wanda Karpińska-Mizielińska Tadeusz Smuga - Postawy polskich przedsiębiorstw wobec bezpośredniego inwestowania na rynkach zagranicznych

 

II. Konkurencyjność

  • Józef Niemczyk - Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej
  • Anna Wasiluk, Andrzej Daniluk - Klastry jako sposób poprawy konkurencyjności
  • Małgorzata Stawicka - Zastosowanie systemów informatycznych w systemach wczesnego ostrzegania
  • Irena Krawczak - Współczesne dylematy statystyczne przy ocenianiu konkurencyjności

Wydawnictwo