Zarządzanie i Edukacja nr 56

Spis treści ZiE nr 56


I. Rozprawy i artykuły
Sektor energetyczny (część II)

 • Anna Mozer, Andrzej Chocholski - Konkurencyjny rynek energii elektrycznej (część II)
 • Piotr Borowski, Adam Kupczyk - Konkurencyjność rynku biopaliw transportowych w Polsce w kontekście uwarunkowań UE

Sektor budownictwa

 • Anna Tomaszuk, Wiesław Matwiejczuk - Problemy pozyskania i utrzymania pracowników w przedsiębiorstwach budowlanych
 • Andrzej Buszko, Marian Mroziewski - Udział stylu zarządzania jako składnika kapitału intelektualnego w generowaniu wyniku finansowego kluczowych przedsiębiorstw budowlanych
 • Jerzy Obolewicz - Rola i znaczenie uczestników procesu budowlanego w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie

Sektor finansowy

 • Jan Śliwa, Mirosław Przygoda - Fundusze  unijne  jako  źródło  finansowania  konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013
 • Monika Burżacka - Konkurencyjność funduszy inwestycyjnych w lokowaniu nadwyżek finansowych
 • Grzegorz Przekota, Anna Szczepańska-Przekota - Znaczenie rynku pieniężnego i  kapitałowego jako miejsca lokowania wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw
 • Piotr F. Borowski - Znaczenie systemów klasy CRM w sektorze bankowości spółdzielczej
 • Ewelina Nojszewska - Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a rynek ubezpieczeń i świadczeń zdrowotnych

 

II. Informacje

 • Jerzy Modzelewski - Zgłoszenie projektu badawczego

Wydawnictwo