Zarządzanie i Edukacja nr 57

Spis treści ZiE nr 57


I. Rozprawy i artykuły
Controlling

 • Barbara Bonisławska - Controlling jako instrument zarządzania
 • Adam Górnicki - Controlling jako metoda wczesnego ostrzegania w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zygmunt Mietlewski - Controlling metodą Hash w centrach zysku
 • Violetta Skrodzka - Controlling w logistyce
 • Tomasz Kochański - Controlling w proekologicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Piotr F. Borowski - Controlling w przedsiębiorstwach energetycznych
 • Grzegorz Przekota - Warunki skutecznej kontroli w systemach zarządczyć
 • Zarządzanie finansami
 • Robert Marek - Metody finansowania wykupów menedżerskich
 • Bogdan Tchórz - Strategia zarządzania kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstwa
 • Dorota Jastrzębska - Zasady finansowania zakładów pracy chronionej
 • Dorota Pawłowska - Polski system podatkowy w kontekście barier funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Beata Falkenberg - Aspekty księgowego ujęcia dotacji unijnych w ramach programu 2007-2013


II. Badania

 • Małgorzata Cygańska - Zarządzanie procesem zmian w szpitalu – (budżetowanie jako instrument zarządzania) - wyniki badań empirycznych


III. Informacje

IV. Konferencja Naukowa - "Uwarunkowania konkurencyjności w polskiej gospodarce"

Wydawnictwo