Zarządzanie i Edukacja nr 58

Spis treści ZiE nr 58
 
I. Rozprawy i artykuły
 • Jacek Kwiatkowski - Centrum i peryferie w teorii  miasta idealnego  w XX wieku
 • Maciej Lasocki,  Maciej Kos - Metody kreowania ładu w przestrzeni miasta
 • Tadeusz Mrzygłód - Wpływ układu przestrzennego na koszty rozbudowy miasta i styl życia ludności
 • Anna  Dziewulska - Czynniki  i  bariery  rozwoju  miast  polski
 • Danuta Bartoszewicz - Trudna  rewitalizacja warszawskiej Pragi
 • Michał Lis - Wpływ mniejszości tureckiej na fizjonomię przestrzeni publicznych Frankfurtu nad Menem - analiza uwarunkowań
 • Barbara J. Bańkowska - Struktury przestrzenne miast w praktyce planowania przestrzennego (na przykładzie Studium miasta Tczewa)
 • Tomasz Klusek - Gospodarka i zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy na przykładzie miasta Warszawy
 
II. Rozwiązania praktyczne - przykłady ćwiczeń
 • Dorota Wejchert-Gajczyk - Kompozycja urbanistyczna, jako narzędzie tworzenia prawidłowych relacji przestrzennych
 
III. Informacje 
 
IV. Konferencja naukowa - Uwarunkowania konkurencyjności polskiej gospodarki a społeczeństwo wiedzy
 • Katarzyna Świerszcz - Rozumienie abstraktów jako „posługa myślenia” siłą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństwa
 • Marian Mroziewski - Przedsiębiorczość organizacyjna jako komplementarna cecha współczesnego kapitału intelektualnego
 • Elżbieta Jędrych - Jakość kapitału ludzkiego w gospodarce polskiej
 • Anna Wasiluk - Rola kompetencji menedżerskich w rozwoju przedsiębiorstw
 • Wioleta Witczak - Relatywizm kultury organizacyjnej oraz norm społecznych i postaw wobec pracy
 • Jerzy Obolewicz - Zastosowanie modelu EFQM do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy
 

Wydawnictwo