Zarządzanie i Edukacja nr 61

 Spis treści ZiE nr 61


I. Rozprawy i artykuły

  • Alicja Siemak-Tylikowska - Polski nauczyciel w trzech odsłonach
  • Józef Placha - O wychowanie na miarę naszych czasów
  • Wojciech Sroczyński - Kształtowanie się koncepcji pedagogiki środowiskowej
  • Mikołaj Winiarski - Współpraca w środowisku lokalnym - aspekt pedagogiczno - prakseologiczny
  • Ewa Arciszewska - Szkolne i pozaszkolne bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych
  • Anna Fidelus - Środowisko rodzinne dzieci przebywających w przestrzeni ulic wielkiego miasta


II. Badania

  • Krzysztof Dziurzyński, Katarzyna Długoszowska  - Zaufanie, obraz władzy i autorytaryzm studentów kierunków pedagogicznych
  • Bożena Długołęcka, Krystyna Lubomirska - Wielki krok - z przedszkola do szkoły

Wydawnictwo