Zarządzanie i Edukacja nr 63

Spis treści ZiE nr 63

 

 • Agata Cichocka - Współczesne dylematy i determinanty polityki społecznej Unii Europejskiej
 • Dorota Dolińska - Europa jako wspólnota duchowa
 • Jarosław Lisowski - Fundusze zagraniczne jako źródło finansowania  polityki społecznej trzeciego sektora w Polsce
 • Piotr Borowski, H. Kursat Celik - Evaluation - one of the most important step in fund management process european fund for Poland
 • Katarzyna Postrzednik-Lotko - Wybrane problemy komunikacji publicznej we współczesnej Europie
 • Jerzy Gołubowicz - Udział informatyzacji urzędów administracji publicznej i samorządowej w budowie społeczeństwa informacyjnego (część I)
 • Jerzy Obolewicz - Wpływ wejścia Polski do UE na ochronę pracy w sektorze budowlanym
 • Jan Pałasz - Problemy rewitalizacji obszarów zdegradowanych przez przemysł
 • Małgorzata Stawicka - Przedsiębiorstwa wobec kryzysu po wejściu polski do Unii Europejskiej
 • Janusz Czarzasty - 5 lat istnienia rynku MTS Poland
 • Kamil Kotliński, Andrzej Buszko - Teoria oczekiwań na przykładzie kursu akcji Budimex przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 • Łukasz Zamojski - Wpływ przepisów Unii Europejskiej na regulacje związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wydawnictwo