Zarządzanie i Edukacja nr 66/67

Spis treści ZiE nr 66/67


I Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej
Artykuły

 • Jacek Kwiatkowski – Teoria progów Bolesława Malisza wczoraj i dziś
 • Barbara J. Bańkowska – Formuły studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Anna Sobotka – Problemy w zarządzaniu nieruchomością zabytkową w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym
 • Andrzej Muczyński – System zarządzania nieruchomościami w świetle teorii i praktyki

Studia przypadku

 • Tadeusz Palmowski – Mierzeja Wiślana szansą aktywizacji turystyki transgranicznej nad Zatoką Gdańską
 • Anna Dziewulska – Globalizacja w rozwoju lokalnym wybranych gmin aglomeracji warszawskiej
 • Dawid Soszyński – Zmiany przestrzennego zagospodarowania wzniesień Pagórów Chełmskich od lat 30. XX wieku do I dekady XXI wieku

Rozprawy

 • Dorota Wejchert-Gajczyk – W poszukiwaniu ładu przestrzennego
 • Jan Stankiewicz – Rachunek kosztów jakości w procesie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Tadeusz A. Grzeszczyk – Instrumenty informatyczne w kształtowaniu gospodarki przestrzennej


II Człowiek w rodzinie i w społeczeństwie

 • Krzysztof Urbanek – Wybrane personalistyczne idee wychowawcze
 • Bogna J. Obidzińska – Wielkość i małość człowieka w myśli Bogdana Jańskiego


III  Varia

 • Stefan Postrzednik – Celowość oraz możliwości pozyskiwania gazu ze składowisk odpadów komunalnych
 • Tomasz Kochański – Istota tożsamości organizacji (część I)

Wydawnictwo