Zarządzanie i Edukacja nr 76/77

Spis treści ZiE nr 76/77

Kreowanie wartości i postaw w systemie zarządzania

 • Edyta Spodarczyk - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec konsumentów. Studia przypadków pobierz pdf
 • Agata Kaszuba - Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji w procesie formułowania strategii przedsiębiorstw pobierz pdf
 • Bogdan Tchórz - Społeczna odpowiedzialność biznesu kreatorem równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym pobierz pdf
 • Zygmunt Mietlewski - Pomiar zachowań społecznie odpowiedzialnych pobierz  pdf
 • Bartłomiej Zinczuk - Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczeni we współczesnym przedsiębiorstwie pobierz pdf
 • Bronisław Bombala - Nieetyczna etyka biznesu: etyka jako instrument manipulacji – analiza fenomenologiczna pobierz pdf
 • Jan Róg - Wybrane aspekty kierowania kapitałem ludzkim w organizacji pobierz pdf

 

Efektywność ekonomiczna w gospodarce współczesnej

 • Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska - Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w dobie gospodarki globalnej pobierz pdf
 • Langer Danuta, Zieliński Mariusz - Ceny transferowe jako innowacja procesowa pobierz pdf
 • Marian Turek, Adam Sojda, Maciej Wolny - Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego pobierz pdf
 • Iwona Pawlas - Innowacyjność polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej pobierz pdf
 • Mariusz Śladkowski - Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w orzecznictwie sądów polskich pobierz pdf

 

Varia

 • Grzegorz Zaremba - Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich pobierz pdf
 • Lýdia Lešková - Samoriadenie odborného rastu a profesionálnych kompetencji sociálneho kurátora pre deti pobierz pdf
 • Krystyna Celarek - Informatyzacja postêpowania administracyjnego – wyzwanie dla administracji publicznej i obywateli pobierz pdf

Noty o autorach pobierz pdf

Wydawnictwo