Zarządzanie i Edukacja nr 78

Spis treści ZiE nr 78

 

I. Wybrane uwarunkowania skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

 • Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny - Wielokryterialne sterowanie zapasami jako element wspomagania planowania potrzeb materiałowych
 • Wiesława Caputa - Wartość dla klienta jako fundament kreowania lojalności klientów
 • Aldona-Małgorzata Dereń - Strategia ochrony własności intelektualnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – zarys problematyki
 • Anna Michna, Anna Męczyńska, Roman Kmieciak - Niewykorzystywane źródła przewagi konkurencyjnej MSP
 • Danuta Szwajca - Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw
 • Adam Kwiatkowski - Skuteczne ograniczanie rozwoju sytuacji kryzysowych poprzez właściwą politykę informacyjną
 • Yuriy Daynovskyy - Podwyższenie skuteczności zarządzania poprzez wzrost reprezentatywności badań marketingowych


II. Regulacje rynku pracy

 • Danuta Miłaszewicz - Sytuacja na rynku pracy a zakres jego regulacji
 • Katarzyna Szelągowska-Rudzka - Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji
 • Jadwiga Rudek - Rynek pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej


III. Edukacja ekologiczna

 • Daria Sikorska, Izabela Wielewska - Rolnictwo przyjazne środowisku. Szanse i zagrożenia
 • Marcin Łuszczyk - Rozważania nad przyszłością rozwoju społeczno-gospodarczego


IV. Varia

 • Martin Uháľ - Vzdelávacia úloha odborov ako nástroj formácie vlastných členov a spoločnosti ako celku
 • Joanna M. Moczydłowska - Nauki o przedsiębiorczości – interdyscyplinarna płaszczyzna badawcza
 • Wojciech Wojaczek - Wpływ kultury na poziom lojalności klientów w Internecie
   

 

Czsopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Wydawnictwo