Zarządzanie i Edukacja nr 80

Spis treści ZiE nr 80 

 


Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Izabela Jonek-Kowalska - Źródła ryzyka w procesie wprowadzania innowacji technologicznych/ Sources of risk in the process of technological innovation
 • Joanna Łodziana-Grabowska - Internet jako narzędzie marketingowe małych przedsiębiorstw/Internet as a marketing tool small business
 • Agnieszka Piasecka-Głuszak - Główne wymagania, wpływające na powodzenie systemu JUST IN TIME w przedsiębiorstwie/The main requirements, which affect the success of the JIT system in the enterprise
 • Cezary Tomasz Szyjko - Zarządzanie systemami inteligentnego opomiarowania w gazownictwie polskim - korzyści i uwarunkowania ekonomiczno-prawne/ Management of smart metering systems in the Polish gas industry - benefits and conditions of economic and legal
 • Joanna Wiśniewska - Potencjał technologiczny przedsiębiorstw XXI wieku/ Technological potential of the enterprises in the XXI century


Zarządzanie finansami

 • Romuald Łanczkowski - Zarządzanie finansami w realizacji programu pomocy państwa polskiego dla Polonii i Polaków za granicą na przykładzie Senatu RP po 1989 roku/Financial management of the aid program of the Polish state and Polish for the Polish community abroad as an example of the Senat after 1989
 • Bogusław Jędrzejas - Budżetowanie kosztów jako narzędzie zarządzania kosztaminw przedsiębiorstwie/Cost budgeting as an instrument of cost management in the enterprise
 • Bogna Sawicka - Ekonomiczne i księgowe aspekty sprawozdawczości finansowej/The economic and accounting aspects of financial reporting
 • Marzena Adamczyk: Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych/ The role of international organizations in preventing and mitigating financial crises


Prawo i etyka w zarządzaniu -  wybrane obszary

 • Joanna Łodziana-Grabowska - Kontekst  etyki i specyfika języka komunikatów reklamowych, skierowanych do segmentu dziecięcego/Ethics context of advertising message aimed at the children's segment
 • Tomasz Kochański - Charakterystyka mobbingu w miejscu pracy/Characteristics of mobbing in the workplace

 

Czsopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Wydawnictwo