Zarządzanie i Edukacja nr 81

Spis treści nr 81


I. Zarządzanie służbą zdrowia

  • Małgorzata Stawicka: Zarządzanie jakością w usługach medycznych
  • Ewa Moroz, Magdalena Syrkiewicz-Świtała: Teoria ograniczeń jako nowoczesna filozofia zarządzania w ochronie zdrowia
  • Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz  Holecki, Przemysław Kotowski: Koncepcja marketingowego zarzadzania organizacją, świadczącą usługi medyczne

II. Edukacja prozdrowotna

  • Arkadiusz Kapliński: Zespól metaboliczny – syndrom nowego świata i jego skutki dla kondycji organizmu kobiety ciężarnej.
  • Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska: "Znaczenie kwasu foliowego w profilaktyce wad rozwojowych u płodu"

III.    Nowe ścieżki edukacyjne w kontekście przemian gospodarczych i społecznych

  • Julianna Bartosewicz: Modern management of the teaching and learning English process on the world scale
  • Sabina Lazik-Wodarz: Edukacja w świetle przemian społeczno-kulturowych
  • Cezary Tomasz Szyjko: Proekologiczny wymiar systemów zarządzania energią na stadionach w czasie Euro 2012

 

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf 

Wydawnictwo