Zarządzanie i Edukacja nr 82

Spis treści numeru 82


I Innowacyjne zarządzanie gospodarką szczebla regionalnego, państwowego i unijnego

 • Krzysztof Janasz: Sektor publiczny w finansowaniu projektów innowacyjnych w gospodarce
 • Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek: Rola państwa w kontekście strategii rozwoju Unii Europejskiej
 • Magdalena Kinga Stawicka: Perspektywy zrównania poziomu rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Prognoza na lata 2010-2040
 • Joanna Kudełko: Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju regionów Polski wschodniej
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Możliwości dostosowania sektorów zmonopolizowanych do potrzeb współczesnych gospodarek i zasad rynkowych na przykładzie transportu kolejowego w krajach EEA
 • Anna Pyka: Finansowanie zobowiązań handlowych jednostek samorządu terytorialnego


II Efektywne wspomaganie procesu dydaktycznego

 • Julianna Bartosewicz: E-learning narzędziem wspomagającym współczesną edukację.
 • Cezary Tomasz Szyjko: A modern model of education system management in     Qatar/Nowoczesny model zarządzania systemem oświaty w Katarze
 • Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka: Korepetycje jako problem systemu edukacji w Polsce


III Rewitalizacja przestrzeni publicznej i troska o jej atrakcyjność

 • Dorota Wejchert-Gajczyk: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta poprzez lokalizowanie obiektów kulturotwórczych, na przykładzie muzeum
 • Witold Stawicki: Próby przywrócenia aksjologii modernizmu jako wyraz transformacji estetycznych w architekturze
 • Danuta Bartoszewicz: Dylematy rewitalizacji na Pradze Północ. Programy a praktyka realizacji projektów

 

Varia:

 • Agnieszka Chojecka: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych
 • Rafał Nagaj: Rynek pracy w warunkach globalizacji
 • Ewa Śladkowska: Sytuacja prawna właściciela nieruchomości w świetle regulacji prawnej dotyczącej opłaty planistycznej

 

Czasopismo dostępne jest w całości w wersji pdf

 

Wydawnictwo