Zarządzanie i Edukacja nr 84

Spis treści numeru 84

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

1. Julianna Bartosewicz: Management of an enterprise in a changeable environment from a system perspective/Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia w ujęciu systemowym
2. Julianna Bartosewicz: An educational approach to management of an enterprise/Edukacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem
3. Sabina Bartosewicz: System podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie
4. Sławomir Bartosiewicz : Ocena konkurencyjności centrów logistycznych w Polsce metodą wielokryterialnej analizy porównawczej Bellingera
5. Tomasz Kochański: Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie
6. Rafał Then: Transport publiczny jako element polityki zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie służbą zdrowia
1. Krystyna Kimak - "Sylwetka współczesnej pielęgniarki a dewiza Uczelni: prawda, dobro, skuteczność"
2. Sławomir Stawicki: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w placówkach ochrony zdrowia
3. Cezary Tomasz Szyjko: Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy refundacyjnej

Edukacja społeczna

1. Rafał Pieja: Europa Jana Pawła II czy Europa elit politycznych
2. Paweł Bogumił Sobuś: Działalność polityczna jako chrześcijański obowiązek. Jana Pawła  II wizja polityki
3. Marcin A. Stradowski: Perspektywy dla Unii Europejskiej

 

Czasopismo dostępne jest w całości w wersji pdf

Wydawnictwo