Zarządzanie i Edukacja nr 86

Spis treści ZiE nr 86


Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Ludmiła Stemplewska: Znaczenie zarządzania zmianą i pracownikami w firmie.
 • Marcin Łuszczyk: Znaczenie obiektywnych czynników w pomiarze warunków i jakości życia społeczeństwa.
 • Jarosław Mioduszewski, Zygmunt Mietlewski: Rozwój zawodowy pracowników urzędu skarbowego.
 • Katarzyna Lechowicz: Przywileje i immunitety honorowych urzędów konsularnych
 • Sabina Bartosewicz: Zastosowanie zarządzania czasem w praktyce.
 • Sylwia Stachowska: Wizerunek pożądanego pracodawcy w oczach studentów
 • Anna Janus: Dyrektor szkoły, bardziej menedżer czy pedagog? - dualistyczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim w szkole, w kontekście  etosu zawodu nauczyciela.


Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Katarzyna Świerszcz, Sławomir Bartosiewicz: Strategia produktu w marketingowych działaniach przedsiębiorstwa
 • Zygmunt Mietlewski: Budżetowanie działalności gospodarczej w sektorze MMŚP w województwie warmińsko – mazurskim. Wprowadzenie w problematykę badań.
 • Agata Kaszuba, Edyta Spodarczyk: Przegląd i kategoryzacja celów odnoszących się do przedsiębiorstw w strategiach gmin woj. Pomorskiego
 • Victor Sumcov & Irina Filippova: Systemic potential of organization/Potencjał systemowy w organizacji


Edukacja społeczna - Ekologia

 • Julianna Bartosewicz: The more effective management of the air protection in the earth’s atmosphere and a sustainable development context/ Skuteczniejsze zarządzanie ochroną powietrza w kontekście  atmosfery ziemskiej oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Edyta Wolter: Ekologia człowieka – pedagogiczne implikacje.
 • Tomasz Kochański : Współczesny wymiar świadomości ekologicznej w logistyce – prawne uwarunkowania ekologii w logistyce.

 

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf
 

Wydawnictwo