Pedagogika

 

 

Opis kierunku

Pedagogika to kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka od przedszkola, przez okres wczesnoszkolny, poprzez szkołę podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną. To jeden z najważniejszych działów nauki, wywodzący się z filozofii i obejmujący proces zdobywania umiejętności, poznawania wiedzy oraz rozumienia świata. To kierunek niezwykle odpowiedzialny, gdyż przekłada się bezpośrednio na przyszły proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek.


Pedagogika u Jańskiego formuje ludzi niezwykle sprawnych zawodowo, a równocześnie wrażliwych na drugiego człowieka, a szczególnie na potrzeby dzieci i  młodzieży. Uwrażliwia na wszelkiego rodzaju zaburzenia norm społecznych i wartości występujące w rodzinach lub środowisku szkolnym. Wskazuje jak skutecznie prowadzić edukację ale jednocześnie kładzie duży nacisk na różnego rodzaju zabiegi wychowawcze możliwe do zastosowania w szkołach czy też innych placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Pedagogika wyposaża studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Pedagogika to kierunek dla ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz innego człowieka, a szczególnie dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju, opieki, a także wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie. Z powodzeniem można również stosować ją w coraz modniejszym kształceniu ustawicznym – kształceniu przez całe życie.

 Marzysz o założeniu i prowadzeniu własnego przedszkola?

Chciałbyś pomagać dzieciom i rodzicom
w trudnościach wychowawczychi edukacyjnych? 

Kochasz dzieci i pragniesz być dla nich autorytetem, mistrzem i wychowawcą?

 

 

Pedagogika- to kierunek właśnie dla Ciebie!

 

 

Cel studiów I stopnia i czas ich trwania

Studia I stopnia (licencjackie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na jednym z trzech kierunków, jakie są prowadzone przez Uczelnię Jańskiego z siedzibą w Łomży. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na wyższych studiach II stopnia (magisterskich).

Zajęcia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie odbywają się w piątki po południu oraz w soboty.

Niedziele zawsze są wolne!

 

Opłaty

Sam decydujesz ile płacisz za studia! Możesz wybrać dogodny dla Ciebie sytsem opłat: roczny, semestralny lub miesięczny. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się płacić czesne do 15. dnia każdego miesiąca, możesz liczyć na bonifikatę!