Turystyka i rekreacja

Opis kierunku
 

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin. Turystyka należy do tych sektorów europejskiej gospodarki, których przyszłość rysuje się najkorzystniej. Prognozy przewidują stały wzrost obrotu turystycznego w Europie, który będzie przekraczał średni wzrost gospodarczy. Wynika to ze zwiększenia czasu poświęcanego na wypoczynek i wzrost jego znaczenia w społeczeństwie oraz globalny rozwój gospodarczy. Można się spodziewać, że proces ten na nowo ukształtuje przestrzeń polityczną, gospodarczą, społeczną i kulturową Europy XXI wieku. Małopolska jako duży, liczący ponad trzy miliony ludności region europejski, chce być widoczną jej częścią, jednym z wielu, ale jednak obecnych, aktywnych uczestników tych zmian.
 

Turystyka i rekreacja w Jańskim wyposaża studentów w rzetelną wiedzę z zakresu obsługi zagranicznego ruchu turystycznego, zarządzania hotelami i biurami podróży. Osoby te będą przygotowane do obsługi turystyki przyjazdowej i wyjazdowej turystyki zagranicznej. Zatem kształcenie specjalistów z tego zakresu jest nie tylko potrzebne, ale także niezbędne by podołać wymaganiom stawianym przez przyszłość przed nie tylko naszym regionem, ale i całą Polską. To, w jaki sposób wywiążemy się z zadań stawianych przed naszym krajem będzie rzutowało na jego rozwój, a co za tym idzie także na dobrobyt wszystkich Polaków.

 

Fascynują Cię podróże?

Pragniesz poznać najpiękniejsze zakątki świata?

Marzysz o prowadzeniu własnego gospodarstwa agroturystycznego?

Chciałbyś pracować w dziedzinie turystyki?

 

Turystyka i rekreacja- to kierunek właśnie dla Ciebie

 

 

Cel studiów I stopnia i czas ich trwania

Studia I stopnia (licencjackie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na jednym z trzech kierunków, jakie są prowadzone przez Uczelnię Jańskiego z siedzibą w Łomży. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na wyższych studiach II stopnia (magisterskich).

Zajęcia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie odbywają się w piątki po południu oraz w soboty.

Niedziele zawsze są wolne!

 

Opłaty

Sam decydujesz ile płacisz za studia! Możesz wybrać dogodny dla Ciebie sytsem opłat: roczny, semestralny lub miesięczny. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się płacić czesne do 15. dnia każdego miesiąca, możesz liczyć na bonifikatę!