Wstęp wolny po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat

 

I.  Dokumenty

 

Studia I stopnia:
 
  • 3 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm) oraz wersję elektroniczną - format *.jpg, rozmiar do 1MB, rozdzielczość 300 dpi nazwą zdjęcia musi być nr PESEL kandydata
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis ze szkoły średniej
  • Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (kwestionariusz wniosek)
 
Studia podyplomowe:
 
  • 3 fotografie (format legitymacyjny o wymiarach 35mm x 45 mm)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Oryginał odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • Suplement do dyplomu ukończonej uczelni
  • Kwestionariusz osobowy i wniosek o przyjęcie na studia (kwestionariusz wniosek
 
 
 

STUDIA LICENCJACKIE

Pedagogika  I rok  – Semestr Zimowy 2017/2018

15-16.12.2017 - w opracowaniu

 

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

NR SALI

PIĄTEK

16.00 –17.30

 

 

17.35 –19.05

 

 

19.10 –20.40

 

 

 

 

 

 SOBOTA

8.00 – 9.30

 

 

9.35 – 11.05

 

 

11.10 –12.40

 

 

13.10 –14.40

 

 

 

14.45 –16.15

 

 

 

16.20 –17:50

 

 

 

18.10 –19.40

 

 


STUDIA LICENCJACKIE

Pedagogika  III rok  – Semestr Zimowy  2017/2018

15-16.12.2017 - w opracowaniu

 

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

NR SALI

PIĄTEK

16.00 –17.30

 

 

17.35 –19.05

 

 

19.10 –20.40

 

 

 

 

 

 SOBOTA

8.00 – 9.30

 

 

9.35 – 11.05

 

 

11.10 –12.40

 

 

13.10 –14.40

 

 

 

14.45 –16.15

 

 

 

16.20 –17:50

 

 

 

 

 

 


STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE I Rok

– Semestr Zimowy  2017/2018

15-16.12.2017 - w opracowaniu

 

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

NR SALI

PIĄTEK

16.00 – 17.30

 

 

17.35 – 19.05

 

 

19.10 – 20.40

 

 

 

 

 

 SOBOTA

8.00 – 9.30

 

 

9.35 – 11.05

 

 

11.10 – 12.40

 

 

13.10 – 14.40

 

 

 

14.45 – 16.15

 

 

 

16.20 – 17:50

 

 

 

17.55 – 19.25

 

 


STUDIA LICENCJACKIE  ZARZĄDZANIE III Rok

– Semestr Zimowy 2017/2018

15-16.12.2017 - w opracowaniu

 

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

NR SALI

PIĄTEK

16.00 –17.30

 

 

17.35 –19.05

 

 

19.10 –20.40

 

 

 

 

 

 SOBOTA

8.00 – 9.30

 

 

9.35 – 11.05

 

 

11.10 –12.40

 

 

13.10 –14.40

 

 

 

14.45 –16.15

 

 

 

16.20 –17:50

 

 

 

 

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ II rok  –

Semestr Zimowy  2017/2018

15-16.12.2017 - w opracowaniu

 

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

NR SALI

PIĄTEK

16.00 –17.30

 

 

17.35 –19.05

 

 

19.10 –20.40

 

 

 

 

 

 SOBOTA

8.00 – 9.30

 

 

9.35 – 11.05

 

 

11.10 –12.40

 

 

13.10 –14.40

 

 

 

14.45 –16.15

 

 

 

16.20 –17:50

 

 

 

17.55 –19.25

 

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA  I rok  – Semestr Zimowy 2017/2018

15-16.12.2017 - w opracowaniu

 

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

NR SALI

PIĄTEK

16.00 –17.30

 

 

17.35 – 19.05

 

 

19.10 – 20.40

 

 

 

 

 

 SOBOTA

8.00 – 9.30

 

 

9.35 – 11.05

 

 

11.10 – 12.40

 

 

13.10 – 14.40

 

 

 

14.45 – 16.15

 

 

 

16.20 – 17:50

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE  I rok  – Semestr Zimowy 2017/2018

15-16.12.2017 - w opracowaniu

 

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

NR SALI

PIĄTEK

16.00 –17.30

 

 

17.35 – 19.05

 

 

19.10 – 20.40

 

 

 

 

 

 SOBOTA

8.00 – 9.30

 

 

9.35 – 11.05

 

 

11.10 – 12.40

 

 

13.10 – 14.40

 

 

 

14.45 – 16.15

 

 

 

16.20 – 17:50